w produktachw artykułach

Jesteś tutaj: Home » Źródła wiedzy »
Fellowes - oczyszczacze powietrza
Exta Free
promocja bojlerow

Schemat połączeń pieca dynamicznego:

(Aktualizacja 2019)

                                          

Typowe połączenia pieca wykonuje się nastepująco:

       Tablica rozdzielcza - piec (średnica przewodu zależy od mocy pieców i odległości):

             1.  YDY 5x2,5mm2 - przewód 3 fazowy zasilający grzałki  w II taryfie - fazy załączane przez stycznik sterowany zegarem

             2.  YDY 3x1,5mm2 - przewód zasilający układy elektroniczne i wentylator - faza pod napięciem przez całą dobę.

 Komentarz: ad1: Piece dynamiczne zasilane powinny być instalacją trójfazową. Jedyny wyjątek stanowią piece o mocy do 2 kW, które mogą być zasilane z sieci jednofazowej.

ad2: Zasilanie 1 fazowe 230V słuzy do zasilania elektroniki pieca i dmuchawy, zatem jest ono konieczne dla pracy pieca. Nie można wykorzystać zasilania 3 fazowego, dlatego że jest ono pod napięciem jedynie w czasie trwania taniej taryfy. Przy modernizacji, gdy istnieje już instalacja 3 fazowa bez dodatkowego zasilania 230V z tablicy, można je doprowadzić ze zwykłego gniazdka położonego w pobliżu pieca. Montaż wyłącznika nadprądowego na tym zasilaniu umożliwia wyłączenie zasilania elektroniki i wentylatora latem.

Współczesne modele firmy Stiebel Eltron oraz niektóre firmy Dimplex mają wbudowany stycznik, więc  zasilanie grzałek może być poprowadzone  z tablicy rozdzielczej bezpośrednio (na tablicy pozostaje jedynie zabezpieczenie + ew. przewód sterujący  dla drugiej taryfy).

        Regulator - piec (przewód przykładowy):

                   OMY 3x0,5mm2 - przewód do załączania wentylatora pieca

                  Komentarz: przewód ten jest zbędny jeśli zastosujemy regulator do wbudowania w piec. Zwykle stosuje się jednak regulatory zewnętrzne, bo mają większe możliwości. Wyjątek stanowią piece firmy Stiebel Eltron, które posiadają wbydowany elektroniczny, cyfrowy termostat temperatury pomieszczenia z 7 dniowym programatorem. Dla większości regulatorów wystarcza instalacja dwuprzewodowa. Użycie przewodu trójżyłowego pozwala na zabudowę dowolnego regulatora, także zasilanego z sieci 230V. W każdym przypadku wymagana jest izolacja na 230V. Przewód ten jest zwykle potrzebny także przy regulatorze bezprzewodowym. Różnica jest taka, że wówczas łączy on piec tylko z odbiornikiem a nie z samym regulatorem. Jesli umieścimy odbiornik wewnątrz pieca to przewód ten jest niewidoczny, bo znajduje się wewnątrz pieca.

Obecne modele pieców Stiebel Eltron nie wymagają tego połączenia.

        Wyposażenie skrzynki rozdzielczej:

           1. Zegar sterujący

           2. Stycznik

           3. Zabezpieczenie instalacji trójfazowej pieca (grzałek)

           4. Zabezpieczenie zasilania elektroniki i wentylatora

           5. Sterownik pogodowy ładowania pieców.(opcjonalnie)

           6. Sterownik grupowy wymagany jedynie przy bardzo rozbudowanych instalacjach np w kamienicy z wieloma mieszkaniami.

                 Komentarz: ad.1: W istniejących, starych układach stycznik sterowany był z zegara sterującego licznikiem. Obecnie, przepisy uniemożliwiają takie połaczenie, więc zachodzi konieczność zainstalowania osobnego zegara. Zegar należy zaprogramować zgodnie z używaną taryfą tak, żeby jego wskazania pokrywały się ze wskazaniami zegara licznikowego z ewentualną kilkuminutową zwłoką dla bezpieczeństwa, żeby nie włączyły się piece na I taryfie. W przypadku, gdy godziny II taryfy przekraczją liczbę 10 na dobę (np. taryfa weekendowa) wskazane jest ograniczyć czas włączania pieców do 10 godzin, bo taki czas ładowania pieca jest wystarczający do całodobowego oddawania ciepła. Należy okresowo sprawdzać czy zegar sterujący chodzi tak samo jak zegar licznikowy. W naszej ofercie posiadamy m. in. zegar sterujący produkcji polskiej firmy Zamel ZCM-11E (na zdjęciu).

ad.2: Ponieważ piece mogą mieć znaczne moce np 7 kW a zegar sterujący ma wyjście o niewielkiej mocy konieczne jest zastosowanie stycznika trójfazowego, którego styki robocze mają odpowiednią obciążalność prądową w zależności od zainstalowanej mocy pieców.  Niektóre typy styczników posiadają przełącznik, który pozwala na ustawienie rodzaju ich pracy. Możliwy jest wybór: wyłączenie (lato), automat (sterowanie przez zegar), włączenie ( możliwe włączenie o każdej porze dla kontroli albo gdy piece nie dogrzewają pomieszczenia). Na zdjęciu stycznik firmy Legrand np. SM 340 230 4z posiadający w/w mikroprzełącznik pozwalający na wybór rodzaju pracy.

 

ad.3: Przepisy wymagają aby urządzenia grzewcze stacjonarne o mocach stosowanych w piecach dynamicznych były zabezpieczane wyłącznikami nadprądowymi (bezpiecznikami). Każdy piec powinien mieć osobny obwód z własnym zabezpieczeniem. Przy mniejszych mocach możliwe jest zasilanie kilku pieców z jednego obwodu. Ilość zabezpieczeń musi być taka jak ilość obwodów zasilających. Zasilanie obwodów grzałek może być realizowane z jednego stycznika  o odpowiednio dobranej mocy.

 

ad. 4: To połączenie jest jak najbardziej wskazane, ale często pomijane szczególnie, gdy piece podłączane są do istniejącej instalacji 3 fazowej np. zasilającej grzałki w piecach kaflowych.. Ten wyłącznik nadrądowy służy do zabezpieczenia instalacji zasilającej elektronikę pieca oraz dmuchawy. Pozwala to na całkowite wyłączenie tych układów, co uniemożliwia włączanie się wentylatora w chłodne dni oraz pozwala na nieznaczne obniżenie zużycia prądu w okresie letnim. Jeżeli stosujemy automatykę ładowania przez cały rok to wylącznik ten nie jest zwykle używany.

         ad 5: Sterownik ładowania posiada czujnik temperatury zewnętrznej (nie zaznaczony na powyższym schemacie) i   pozwala automatycznie ustawić poziom ładowania pieca na wymaganym poziomie. Jeden sterownik może obsługiwać w zależności od sposobu regulacji i producenta pieców, od 11 do kilkuset pieców (z użyciem sterownika grupowego). Normalnie piec regulowany jest ręcznie tzn. w każdym piecu dynamicznym jest pokrętło, które służy do ustawiania poziomu ładowania. Sterownik pozwala na ustawienie temperatury zewnętrznej od ktorej piec ma się ładować, a także temperatury od której ma się ładować do pełna (pokrętło po lewej stronie zwykle ustawiane na - 10 stopni)

Jest to bardzo ważna czynność, którą przy braku tego sterownika,  trzeba wykonywać ręcznie dosyć często, czyli przy każdej zmianie pogody. Regulacja ta jest bezstopnoiwa i jej optymalne ustawienie pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Ustawienie pokrętła na maksymalne ładowanie w sytuacji, gdy temeratura na zewnątrz jest dodatnia, poważnie zaburza pracę pieca, ponieważ piec nagrzeje się do maksymalnej temperatury. Wysoka temperatura pieca powoduje nagrzewanie się obudowy i brak odbioru ciepła za pomocą dmuchawy, której regulator temeratury pomieszczenia nie włączy z powodu osiągnięcia wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

ad. 6: Grupowe urządzenie sterownicze stosuje się w bardzo rozbudowanych układach np przy obsłudze kilku mieszkań za pomocą jednego sterownika ładowania. Możemy mieć do czynienia z sytuacją w której jeden użytkownik lubi mieć w mieszkaniu wysoką temeraturę a drugi niską. Sterownik grupowy pozwala na przesuwanie krzywej ładowania w wyniku czego usyskujemy różny poziom naładowania pieców przy tej samej temperaturze zewnętrznej.