w produktachw artykułach

Jesteś tutaj: Home »
Fellowes - oczyszczacze powietrza
Exta Free
promocja bojlerow

Regulamin sklepu

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl jest firma ENEA Logistyka sp. z o.o. (dawniej BHU Sp. z o.o.) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525547, z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, posiadająca REGON: 630985650, NIP: 777-00-02-547.
 2. Sklep internetowy www.sklep.enea-logistyka.pl prowadzi sprzedaż towarów wymienionych w katalogu produktów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski i w języku polskim.
 3. Zamówienia można składać 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Warunki techniczne dotyczące korzystania z usług sklepu są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 5. Oprogramowanie, w oparciu o które został utworzony sklep internetowy www.sklep.enea-logistyka.pl, zostało opracowane w sposób, który powinien w najdalej idącym zakresie pozostawić je wolnym od wad. Jednakże pomimo zachowania należytej staranności oraz przetestowania oprogramowania nie wyklucza się możliwości pojawienia się błędów we wprowadzanych danych. W celu skorygowania ewentualnie pojawiających się błędów ENEA Logistyka sp. z o.o. prosi o ich zgłaszanie pod numerem telefonu 61 884 56 88 lub drogą elektroniczną elog.sklep@enea.pl 
 6. Zakupów w sklepie internetowym www.sklep.enea-logistyka.pl może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Przedmiotem transakcji dokonywanych przez strony w sieci Internet, są towary wymienione w katalogu produktów sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w katalogu produktów sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny towarów wymienionych w katalogu produktów sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl są aktualne do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Wszystkie towary znajdujące się w katalogu produktów sklepu i będące przedmiotem transakcji są fabrycznie nowe i podlegają pełnej gwarancji producenta.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I FORMY POTWIERDZENIA

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie z katalogu produktów sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl żądanego towaru oraz umieszczenie go w koszyku zakupów. W trakcie dokonywania zakupów można korygować zawartość koszyka zwiększając lub zmniejszając ilość każdego towaru. Możliwe jest też złożenie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną, bezpośrednio u  pracownika sklepu.
 2. Warunkiem przyjęcia pierwszego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza z danymi osobowymi. Konieczne jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi sklepu kontakt z Nabywcą w trakcie realizacji zamówienia.  Nabywca może dokonać zakupu po zarejestrowaniu się w sklepie www.sklep.enea-logistyka.pl – umożliwia to dokonanie następnych zakupów bez konieczności wpisywania swoich danych.
 3. Wysłanie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu strony z podsumowaniem zakupów poprzez kliknięcie przycisku („Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).
 4. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl automatycznie generuje e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją. List jest przesłany na adres poczty elektronicznej, który został wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Nabywca powinien zweryfikować specyfikację zamówienia oraz dane adresowe, a następnie, w ciągu trzech dni od daty wysłania, potwierdzić przesłany e-mail, klikając na link potwierdzam zamówienie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Nabywca powinien skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną ze sklepem www.sklep.enea-logistyka.pl. Potwierdzone zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym sklepu. Zamówienia niepotwierdzone w/w terminie zostają anulowane i nie będą realizowane.
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ENEA Logistyka sp. z o.o. dochodzi do zawarcia pomiędzy ENEA Logistyka sp. z o.o. a Nabywcą umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez konieczności jej podpisu.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, ENEA Logistyka sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę.

WARUNKI DOSTAWY I TRANSPORTU

 1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, Nabywca będzie informowany przez pracownika sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym terminie dostawy.
 2. W przypadku wyboru przez Nabywcę formy płatności przelewem przed dostawą towaru, dostawa jest realizowana (towar zostaje wysłany) po zaksięgowaniu środków pieniężnych przez firmę ENEA Logistyka sp. z o.o.
 3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL Express (Poland) Sp. z o.o. na wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia adres dostawy.
 4. Koszty transportu widoczne są po dodaniu towarów do koszyka.
 5. W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu koszty transportu obliczane są w zależności od wagi i wymiarów zamówionych przedmiotów. Koszt przesyłki widoczny jest w składanym zamówieniu oraz na podsumowaniu zakupów.
 6. Nabywca potwierdza pisemnym pokwitowaniem odbiór przesyłki dostarczonej przez firmę spedycyjną. W chwili odbioru Zamawiający proszony jest o dokładne sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (szerzej w rozdziale: Gwarancja, reklamacje, rękojmia, zwroty towarów).

FORMY PŁATNOŚCI
Płatności za zamówiony towar można dokonywać alternatywnie poprzez zapłatę:

 1. Gotówką (za pobraniem) - przy odbiorze zamówionego produktu. Płatność następuje bezpośrednio do rąk pracownika firmy spedycyjnej. W ramach tej płatności do wartości zamówienia będzie doliczona kwota pobrania. Górna granica płatności w formie gotówkowej (łącznie kosztu transportu oraz pobrania) za przesyłkę objętą jednym listem przewozowym wynosi:
  • 5 500 zł - płatne do rąk kuriera (produkt dostarczony na określony w zamówieniu adres),
  • 11 000 zł – przy odbiorze osobistym w lokalnym oddziale DHL Express.
 2. Przelewem - wpłata na konto sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl w  formie przedpłaty na konto PKO BP 34 1020 1026 0000 1302 0231 0324
 3. Kupujący dokonująć zakupu w sklepie internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl ośwaidcza, że akceptuje i wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego drogą elektroniczną faktur VAT zwanych dalej fakturami elektronicznicznymi. Kupujący ma prawo wycofać w każdym czasie swoją akceptację. 

FAKTURY VAT
Do każdego zamówienia sklep internetowy www.sklep.enea-logistyka.pl wystawia fakturę VAT lub rachunek. Wysyłana jest ona wraz z zamówionym produktem lub drogą elektroniczną, bądz pocztą w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia odbioru zamówienia o czym klient musi poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną.

GWARANCJA, REKLAMACJE

 1. Każdy produkt zakupiony w sklepie internetowym www.sklep.enea-logistyka.pl jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Posiada gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancji wystawionej przez gwaranta i przesyłanej Nabywcy.
 2. Przy odbiorze przesyłki od kuriera prosimy o dokładne sprawdzenie, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz nie ma braków. W przypadku uszkodzenia produktu lub stwierdzenia braków, prosimy o wypełnienie protokołu, który posiada kurier DHL. Jeżeli jest to możliwe, to prosimy także o wykonanie zdjęć uszkodzonego opakowania przed otwarciem oraz uszkodzeń otrzymanego produktu. Fakt ten prosimy zgłosić niezwłocznie do obsługi sklepu, dostarczając kopię protokołu (ksero, wyraźne zdjęcie), najlepiej drogą mailową (elog.sklep@enea.pl) . W przypadku gdy uszkodzenie przesyłki zostanie wykryte po odjechaniu kuriera prosimy o wezwanie kuriera DHL w ciągu 7dni kalendarzowych od daty przyjęcia przesyłki celu sporządzenia protokołu. Po otrzymaniu protokołu zlecimy odbiór uszkodzonego towaru i następnie wyslemy pełnosprawny. W razie problemów prosimy o kontakt z obsługą sklepu.
 3. W przypadku, gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową, bądź posiada wady, Nabywca winien odesłać reklamowany towar wraz z pisemnym zgłoszeniem zawierającym opis stwierdzonych niezgodności oraz termin i okoliczności ich ujawnienia na adres : ENEA Logistyka sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Klient zostanie zawiadomiony w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji (tj. zgłoszeniem niezgodności wraz z towarem) o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli roszczenie Nabywcy uznane zostanie za zasadne, towar będzie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwie, sklep internetowy www.sklep.enea-logistyka.pl zwróci Nabywcy równowartość kosztów nabycia towaru. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć kopię faktury, która jest dowodem zakupu.

ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU
Prawo odstąpienia od umowy dotyczy konsumenta w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. nr 21 poz. 827 z dn. 24.06.2014 r.)
Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas i kosztów pobrania), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam nabyte rzeczy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają też Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz.1495), w związku z ważną rolą, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu, Nabywca kupując sprzęt elektryczny przeznaczony dla gospodarstwa domowego, ma prawo zwrócić do siedziby ENEA Logistyka sp. z o.o. zużyty sprzęt tego samego rodzaju i w takiej samej ilości, co kupowany sprzęt. Koszt przesyłki ponosi Nabywca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prowadzone akcje promocyjne na stronach sklepu internetowego www.sklep.enea-logistyka.pl nie są łączone oraz nie są powiązane czasowo z akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi w punktach handlowo — usługowych ENEA Logistyka sp. z o.o.
 2. Sklep internetowy www.sklep.enea-logistyka.pl zastrzega sobie prawo do:
  • korekt, zmian w zakresie oferowanego asortymentu towarów i cen,
  • wprowadzania nowych i wycofywania poszczególnych towarów z katalogu produktów sklepu,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu,
  • prowadzenia akcji promocyjnych, w których promocja może być ograniczona ilościowo i czasowo,
  • do zmiany treści regulaminu bez uprzedniego poinformowania.
 3. Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w sklepie internetowym www.sklep.enea-logistyka.pl są danymi katalogowymi producentów.
 4. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach indentyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Informacje o towarach zawarte na stronie www.sklep.enea-logistyka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Nabywców treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Nabywcę, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. Sklep nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Nabywców za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych sklep zawiadomi Nabywcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 7. Składając zamówienie Nabywca może zaakceptować treść powyższego regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami.
 8. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. ENEA Logistyka sp. z o.o. przestrzega ogólnie przyjętych zasad etycznych oraz dobrych obyczajów kupieckich. Żadne szczególne kodeksy etyczne nie są stosowane.

Treści opublikowane na niniejszej stronie chronione są prawem autorskim, dlatego ich powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie przez osoby trzecie dla realizacji własnych celów gospodarczych jest przestępstwem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu www.sklep.enea-logistyka.pl prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres:
ENEA Logistyka sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań tel. 061 884 56 88 e-mail: elog.sklep@enea.pl
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ENEA Logistyka sp. z o.o.
60-479 Poznań
Ul. Strzeszyńska 58
E-mail: elog.sklep@enea.pl

                                                     Ja/My………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
Data zawarcia umowy/odbioru(*) …………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………….

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
                                 
                                                                          …………….

Data ……………………………………….

(*) – niepotrzebne skreślić