w produktachw artykułach

Jesteś tutaj: Home »
Fellowes - oczyszczacze powietrza
Exta Free
promocja bojlerow

Polityka prywatności

Enea Logistyka sp. z o.o. informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy sklep.enea-logistyka.pl wynikające z obowiązującego prawa.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane administratora danych

Administratorem Serwisu internetowego sklep.enea-logistyka.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest Enea Logistyka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 68, 60-479 Poznań.

Adres kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: elog.iod@enea.pl, telefon: 61 884 56 67.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych Serwisu (w tym adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu:

  1. wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych

        Sprzedawca może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:

 dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Sprzedawcy, w szczególności podmiotom świadczącym Sprzedawcy usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, prawne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Sprzedawcy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

 Sprzedawca pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.

Prawa Klienta

Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: elog.iod@enea.pl.

Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO.

 

 


Pliki Cookies

Na stronach Serwisu internetowego sklep.enea-logistyka.pl używamy plików cookies. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu Grupy Enea do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetowa na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które Serwis internetowy sklep.enea-logistyka.pl zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on strony Serwisu internetowego. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego sklep.enea-logistyka.pl.

Jakich plików cookies używamy?

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.  

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  

Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację pojedynczego Użytkownika.